Polska Rugby XIII Photos

Daniel Andruczyk, Pierwsza Wizyta do Łódźi, Wrzesień 2011
Daniel Andruczyk, First Vsist to Łódź, September 2011

         

Różne Polskie Rugby XIII (League) Zdjęcia, 2011 – 2012
Various Polish Rugby XIII (League) Photos, 2011 – 2012

         

         

Daniel Andruczyk, Trenuje Druzyne w Łódźi, Maj 2012
Daniel Andruczyk Training the team in  Łódź May 2012

Dzień Trenowania, 31 Maja 2012
Training Day, 31 May 2012 

         

         

         

WB Pionerzy Wycieczka po Polsce, Czerwiec-Lipiec 2012
GB Pioneers Tour of Poland, June-July 2012

Dni 1 i 2, Trenowanie, 29-30 Czerwiec, 2012
Days 1 and 2, Training, 29-30 June, 2012

         

   

Dzień 3, Mecz 1, Łódź Sroki vs. WB Pionersi, 01 Lipiec 2012
Day 3, Game 1, Lodz Magpies vs. GB Pioneers, 01 July 2012

         

         

Fotografie / Photos (2): Łukasz Ratajczyk original article here: Robert Zwoliński

Dzień 5, Trenowanie, 03 Lipiec 2012
Day 5, Training, 03 July 2012

         

Dzień 6, Mecz 2, Łódź Sroki vs. WB Pionersi, 04 Lipiec 2012
Day 6, Game 2, Lodz Magpies vs. GB Pioneers, 04 July 2012

         

         

Dni 7 i 8, Trenowanie w Lasie Lagewniki z dziecmi i promcja na Manukaturze, 05-06 Lipiec 2012
Day 7 and 8, Training day in Lagewniki Forrest with the kids and promotion at Manufaktura, 05-06 July 2012

         

Dzień 9, Mecz 2, Polska XIII vs. WB Pionersi, 07 Lipiec 2012
Day 9, Game 2, Polska XIII vs. GB Pioneers, 07 July 2012

         

         

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial